Прийняття гармонізованого європейського стандарту EN ISO/IEC 17020:2012 як національний.

Прийняття гармонізованого європейського стандарту

«EN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment– Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)» як національний.

 Сучасні умови глобалізації ринку та необхідність інтегрування міжнародних інноваційних технологій у всіх сферах діяльності, змушують кожне підприємство запровадити дійовий механізм управління якістю процесів, послуг, продукції та, в подальшому, підтвердити їх відповідність встановленим критеріям. В процесі інтеграції України до світової спільноти відкриваються широкі шляхи до європейського ринку, які потребують змін у процесах оцінки відповідності в Україні та їх абсолютну ідентичність встановленим міжнародним вимогам.

Як підтвердження щодо впровадження таких змін 30 грудня 2014 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» та на виконання статті №56 «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», ратифікованої Законом України від 16.09.2014, було підписано Наказ №1494 «Про прийняття європейських та міжнародних нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні».

Відповідно до цього Наказу №1494 були прийняті європейські та міжнародні нормативні документи як національні стандарти України методом підтвердження та оприлюдненні у «Переліку національних стандартів України та змін до національних стандартів України» з набранням чинності з 01.01.2016 року, до яких відноситься і стандарт «EN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)» еквівалентом якого є національний стандарт «ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 Оцінка  відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування».

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 використовується уповноваженими органами для акредитації інспекційних органів, описуючи вимоги до них, та дозволяє таким інспекційним органам підтримувати ефективну діяльності та якість наданих послуг, які будуть однаково оцінені та прийняті у більшості країн світу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *