Конфіденційність

Політика щодо конфіденційності інформації, отриманої в процесі робіт з інспектування, Органу з інспектування Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр пожежно-технічного аудиту»

 

Орган з інспектування Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр пожежно-технічного аудиту» забезпечує дотримання конфіденційності інформації, отриманої в процесі робіт з інспектування, з метою захисту законних комерційних інтересів заявника.

Орган з інспектування забезпечує захист будь-якої наданої інформації та виконує вимоги стандартів та правил з безпеки щодо несанкціонованого доступу до інформації клієнтів.

Орган з інспектування несе відповідальність за зобов’язаннями, що мають юридичну силу, стосовно управління всією інформацією, отриманою чи створеною під час здійснення діяльності з інспектування.

Заявникові надається право детального ознайомлення з процедурами та правилами Органу з інспектування, які забезпечують конфіденційність його інтересів. Конфіденційність інформації в Органі з інспектування  забезпечується:

  • дотриманням посадових інструкцій та процедур з інспектування;
  • виконанням персоналом встановлених процедур з інспектування з гарантуванням дотримання конфіденційності
  • організацією певного порядку доступу до документації на паперових та електронних носіях, що забезпечують її конфіденційність та виключають несанкціонований доступ до інформації.

Орган з інспектування завчасно повідомляє замовнику про те, яку інформацію він має намір зробити загальнодоступною. Вся інформація, окрім тієї, яку замовник вважає загальнодоступною, вважається конфіденційною. Інформація про замовника, отримана з інших джерел, а не від самого замовника вважається конфіденційною.

Орган з інспектування гарантує оприлюднення інформації або повідомлення зацікавлених сторін (на їх запит) про данні щодо заявника, отримані у період інспектування, з дотриманням чинного законодавства України та при можливості за згодою заявника.

Органу з інспектування гарантує оперативний розгляд будь-яких запитів та скарг щодо порушення правил конфіденційності при проведенні робіт з інспектування та прийняття коригувальних та запобіжних дій з метою подальшого уникнення обмеження законних комерційних інтересів заявників.